Jeg arbejder med hypnoterapi, hvor hypnose og NLP bruges som værktøj til at få adgang til det ubevidste.

Terapien som bruges i hypnose er baseret på velkendte terapiformer fra psykoterapien f.eks. Gestaltterapi, NLP, Regression, Partsterapi mv., samt i almen psykologi og klinisk hypnose.

Jeg er uddannet NLP & Hypnoterapeut og Certificeret i det internationale forbund NGH.

Jeg arbejder ud fra Milton Ericksons principper for tilladende hypnose. og behandler indenfor de traditionelle hypnoterapeutiske områder, ligefra RYGESTOP til opløsning af TRAUMER

NLP & HYPNOTERAPI

Margrethevej 6

4600 Køge

Tlf. 20 29 55 60

Hvordan ville du handle -

          hvis du vidste du ikke kunne fejle?

En tillidsfuld og tryg relation, terapeut og klient imellem, har stor betydning for et tilfredsstillende resultat. Det er derfor vigtigt at du får og giver feedback efter hver session. Jeg er selvfølgelig underlagt tavshedspligt samt det fagetiske kodex, der er udstukket af NGH

Jeg har min klinik i Køge ca. 25 min. fra København, Roskilde, Ringsted eller Fakse eller 40 min. fra Næstved, Slagelse eller Holbæk.

Skulle du af en eller anden grund være ude af stand til at besøge mig i klinikken, kan jeg efter aftale, behandle dig i dit eget hjem, eller hvor du føler dig tryg.

Med venlig hilsen

Dan Ørum

Birgitte Iserhorst

NLP & Hypnoterapi i Køge. Hypnose brugt som effektivt terapiredskab til at skabe varige forandringer.

Dækningsområde: 20 -40 min. fra København, Roskilde og Ringsted, Holbæk, Slagelse og Næstved

NLP & Hypnoterapi i Køge. Hypnose brugt som effektivt terapiredskab til at skabe varige forandringer.